Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 6.15.T2

Forslag

Plannummer 6.15.T2
Plannavn Teknisk anlæg til solcelleanlæg på bar mark
Anvendelse generelt Tekniske anlæg
Anvendelse specifik Forsyningsanlæg
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 06-Kolind
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Notat om bebyggelsen
Særlige bestemmelser Der skal etableres beplantningsbælter langs områdets afgrænsning mod vest, nord og øst, så der opnås skærmende effekt mod indblik til anlægget.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk