Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 6.1.B12

Forslag

Plannummer 6.1.B12
Plannavn Boligområde ved den nordvestlige del af Søndermarken
Anvendelse generelt Boligområde
Anvendelse specifik Blandet boligområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 06-Kolind
Bebyggelsesprocent 35
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 1.5
Max. bygningshøjde 8
Notat om bebyggelsen Max. Bebyggelsesprocent: 25% for åben-lav for den enkelte ejendom og 35% for tæt-lav for den enkelte ejendom. Max. antal etager: 1 for åben-lav og 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag for tæt-lav
Særlige bestemmelser Max. højde: 7,5 m for åben-lav og 8 m ved tæt-lav. Bebyggelsens omfang og udformning: Grundarealet, der anvendes til dobbelthuse, skal mindst udgøre 800m2.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk