Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 6.1.B14

Forslag

Plannummer 6.1.B14
Plannavn Boligområde ved Enggårdsbakken
Anvendelse generelt Boligområde
Anvendelse specifik Blandet boligområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 06-Kolind
Bebyggelsesprocent 35
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Max. Bebyggelsesprocent: 25% for åben-lav for den enkelte ejendom og 35% for tæt-lav for den enkelte ejendom. Max. antal etager: 2 for åben-lav og 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag for tæt-lav
Særlige bestemmelser Max. højde: 8,5 m for åben-lav og 8 m for tæt-lav. Bebyggelsens omfang og udformning: Grundarealet, der anvendes til dobbelthuse, skal mindst udgøre 800m2.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk