Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 6.1.B7

Forslag

Plannummer 6.1.B7
Plannavn Boligområde ved Nødagervej
Anvendelse generelt Boligområde
Anvendelse specifik Blandet boligområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 06-Kolind
Bebyggelsesprocent 40
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 1.5
Max. bygningshøjde 8
Notat om bebyggelsen Max. Bebyggelsesprocent: 30% for åben-lav for den enkelte ejendom og 40% for tæt-lav for den enkelte ejendom.Max.antal etager: 1 for åben-lav og 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag for tæt-lav
Særlige bestemmelser Max. højde: 7,5 m for åben-lav og 8 m ved tæt-lav. Grundarealet, der anvendes til dobbelthuse, skal mindst udgøre 800m2.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk