Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 6.1.BE1

Forslag

Plannummer 6.1.BE1
Plannavn Blandet bolig og erhverv ved Maarupvej
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Blandet bolig og erhverv
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 06-Kolind
Bebyggelsesprocent 45
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Max. Bebyggelsesprocent: 30% for åben-lav for den enkelte ejendom og 45% for tæt-lav for den enkelte ejendom.
Særlige bestemmelser Ny bebyggelse mod Å-dalen bør tilpasse sig efter dette naturområde.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk