Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 6.1.BE2

Forslag

Plannummer 6.1.BE2
Plannavn Blandet bolig og erhverv i Gl. Kolind, syd for Nøragervej
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Blandet bolig og erhverv
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 06-Kolind
Bebyggelsesprocent 45
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 1.5
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. Max. Bebyggelsesprocent: 30% for åben-lav for den enkelte ejendom og 45% for tæt-lav for den enkelte ejendom.
Særlige bestemmelser Eksisterende gårdmiljøer kan indrettes til bolig. Desuden planlægges byggelinier mod øvrige veje, der sikrer en fastholdelse af det fysiske udtryk der allerede er skabt i området.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk