Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 6.1.E4

Forslag

Plannummer 6.1.E4
Plannavn Erhvervsområde ved Frellingvej og Ebdrupvej
Anvendelse generelt Erhvervsområde
Anvendelse specifik Erhvervsområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 06-Kolind
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager
Max. bygningshøjde 7.5
Notat om bebyggelsen Ingen parcel må udstykkes større end 8.000 m².
Særlige bestemmelser Det skal tilstræbes, at der langs områdets grænse mod det åbne land etableres et min. 3 meter bredt beplantningsbælte af karakter som egnens markhegn.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk