Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 6.1.E7

Forslag

Plannummer 6.1.E7
Plannavn Erhvervsområde til Ryomgård Fjernvarmeværk
Anvendelse generelt Erhvervsområde
Anvendelse specifik Lettere industri
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 06-Kolind
Bebyggelsesprocent 40
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager
Max. bygningshøjde 11.5
Notat om bebyggelsen Max. Bebyggelsesprocent: 40% for den enkelte parcel med max. rumfang på 2m3 pr. m2. Max. Bygningshøjde: Højst 11,5m med mulighed for, at der kan opføres en skorsten i relation til fjernvarmeværk i max. 28m og en akkumuleringstank på max. 20m.
Særlige bestemmelser
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk