Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 6.1.O8

Forslag

Plannummer 6.1.O8
Plannavn Offentligt område til børnehave og plejeboliger
Anvendelse generelt Område til offentlige formål
Anvendelse specifik Sociale institutioner
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 06-Kolind
Bebyggelsesprocent 45
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen På delområder D 303 fastlæggges en byggelinie i en afstand af 20 m fra Frellingvejs vejmidte.
Særlige bestemmelser Området tilplantes som skov. Når arealet senere skal anvendes til offentlige formål, kan der i skovbevoksningen ryddes arealer til de ønskede formål.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk