Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 6.1.R4

Forslag

Plannummer 6.1.R4
Plannavn Rekreativt område ved Frellingvej
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 06-Kolind
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Notat om bebyggelsen Kun bebyggelse, legepladser og lignende, som naturligt hører til områdernes anvendelse. På området fastlægges en byggelinie i en afstand af 20 m fra Frellingvejs vejmidte.
Særlige bestemmelser Området tilplantes som skov. Når arealet senere skal anvendes til rekreative formål, kan der i skovbevoksningen ryddes arealer til de ønskede formål.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk