Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 7.10.BE10

Forslag

Plannummer 7.10.BE10
Plannavn Blandet bolig og erhverv til jorbrugsparceller i S
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Jordbrugsparceller
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 07-Ådalen
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager 1.5
Max. bygningshøjde 7.5
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. Det samlede bruttoetageareal indenfor den enkelte parcel må ikke overstige 250 m2 for beboelse samt 100 m2 for udhus/ redskabshuse eller lignende.
Særlige bestemmelser Ny bebyggelse eller ændringer af bygninger, skal tilpasses det eksisterende bymiljø, den stedlige byggestil samt den omkringliggende bebyggelse og landskab - både hvad angår placering og udformning samt materiale - og farvevalg.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk