Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 7.16.L1

Forslag

Plannummer 7.16.L1
Plannavn Landområde til råstofindvinding ved Kastrup
Anvendelse generelt Landområde
Anvendelse specifik Råstofområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 07-Ådalen
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Notat om bebyggelsen Der kan etableres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Særlige bestemmelser
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk