Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 7.1.O2

Forslag

Plannummer 7.1.O2
Plannavn Offentligt område til Lime Kirke
Anvendelse generelt Område til offentlige formål
Anvendelse specifik Kirke og kirkegård
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 07-Ådalen
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager 1.5
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Der må kun opføres enkelte bygninger som er nødvendige for områdets anvendelse, drift og vedligeholdelse.
Særlige bestemmelser
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk