Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 7.1.R2

Forslag

Plannummer 7.1.R2
Plannavn Rekreativt område til rideskole i Lime
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Idrætsanlæg
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 07-Ådalen
Bebyggelsesprocent 4
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét
Max. antal etager 1.5
Max. bygningshøjde 10
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag på beboelsesejendommen og 1 for alle andre bygninger. Området må kun anvendes til fritidsformål, rideskole, stutteri og hestepension.
Særlige bestemmelser Området må kun anvendes til fritidsformål, rideskole, stutteri og hestepension.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk