Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 8.10.BE2

Forslag

Plannummer 8.10.BE2
Plannavn Blandet bolig og erhverv, Hyllested
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Landsbyområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 08-Tirstrup-Balle
Bebyggelsesprocent 40
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 1.5
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. Max. bebyggelsesprocent: 40 % for den enkelte ejendom for erhvervsanvendelse og 25% for den enkelte ejendom for boliganvendelse.
Særlige bestemmelser Ny bebyggelse eller ændringer af bygninger, skal tilpasses det eksisterende bymiljø, den stedlige byggestil samt den omkringliggende bebyggelse og landskab - både hvad angår placering og udformning samt materiale - og farvevalg.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk