Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 8.12.R1

Forslag

Plannummer 8.12.R1
Plannavn Rekreativt område til ferieby ved Fuglslev
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Feriecentre
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 08-Tirstrup-Balle
Bebyggelsesprocent 10
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét
Max. antal etager 1.5
Max. bygningshøjde 6.5
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. Max. højde: 6,5 m, dog 12 m ved opførelse af idrætshaller o.lign.
Særlige bestemmelser Antal ferieboliger: Højst 300. Ved feriebyernes udformning og placering , samt valg af materialer og farver, skal der tages særlige hensyn til omgivelserne.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk