Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 8.12.R3

Forslag

Plannummer 8.12.R3
Plannavn Rekreativt område til Ree Park ved Gravlev
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Forlystelsesanlæg
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 08-Tirstrup-Balle
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager 1.5
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. Max. bruttoetageareal for området under et: 8.600m2. Bebyggelse til centrale publikumsorienterede faciliteter, administration og lign: Max. 2.800 m2, heraf max. 200 m2
Særlige bestemmelser Øvrige bebyggelse, såsom stalde, dyrehuse og lign: Max. 2.000m2. Volierer herudover: Max. 1.000 m2. Bebyggelse på Kærager: Max. 2.800 m2.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk