Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 8.14.O1

Forslag

Plannummer 8.14.O1
Plannavn Offentligt område ved Rosmus skole
Anvendelse generelt Område til offentlige formål
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 08-Tirstrup-Balle
Bebyggelsesprocent 40
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Notat om bebyggelsen Max. bygningshøjde: 8,6 m (13 m for halbyggeri).
Særlige bestemmelser
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk