Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 8.2.B4

Forslag

Plannummer 8.2.B4
Plannavn Boligområde til store parceller i Balle
Anvendelse generelt Boligområde
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 08-Tirstrup-Balle
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager 1.5
Max. bygningshøjde 7.5
Notat om bebyggelsen At det samlede bruttoetageareal indenfor den enkelte parcel ikke overstiger 250 m2 beboelse samt 100 m2 udhus. At det samlede bruttoetageareal indenfor den enkelte parcel ikke overstiger 250 m2 beboelse samt 100 m2 udhus.
Særlige bestemmelser Området ligger indenfor indvindingsoplandet til byens 2 vandværker og mere eller mindre indenfor 300m beskyttelseszonen omkring Balle Ny Vandværk. Der skal derfor foretages en vurdering af grundvandets sårbarhed, hvor der tages stilling til, om detail-..
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk