Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 8.2.R1

Forslag

Plannummer 8.2.R1
Plannavn Rekreativt område til sportsanlæg ved Balle
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Idrætsanlæg
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 08-Tirstrup-Balle
Bebyggelsesprocent 45
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Max. højde: 8,5 m. Dog kan der gives tilladelse til en bygningshøjde på max. 12 m. ved opførelse af idrætshal. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse, som har en naturlig tilknytning til området.
Særlige bestemmelser
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk