Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 9.15.T2

Forslag

Plannummer 9.15.T2
Plannavn Teknisk anlæg, Transformatorstation øst for Ommestrup.
Anvendelse generelt Tekniske anlæg
Anvendelse specifik Forsyningsanlæg
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 09-Mørke
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Notat om bebyggelsen Der kan etableres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Særlige bestemmelser Der må kun i mindre omfang oplagres materialer i det fri.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk