Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 9.1.B10

Forslag

Plannummer 9.1.B10
Plannavn Boligområde ved Stationsvej
Anvendelse generelt Boligområde
Anvendelse specifik Blandet boligområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 09-Mørke
Bebyggelsesprocent 50
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 3
Max. bygningshøjde 9.5
Notat om bebyggelsen Max. Bebyggelsesprocent: 40% for tæt-lav for den enkelte ejendom og 50% for etage for den enkelte ejendom.
Særlige bestemmelser Der skal tages hensyn til det eksisterende kulturmiljø. Området er under byomdannelse.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk