Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 9.1.B4

Forslag

Plannummer 9.1.B4
Plannavn Boligområde ved Kirkevej
Anvendelse generelt Boligområde
Anvendelse specifik Etagebolig
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 09-Mørke
Bebyggelsesprocent 30
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Området må ikke bebygges yderligere, bortset fra enkelte mindre fællesanlæg til brug for områdets beboere.
Særlige bestemmelser
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk