Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 9.1.B7

Forslag

Plannummer 9.1.B7
Plannavn Boligområde ved Kirkegårdsvej i gl. Mørke
Anvendelse generelt Boligområde
Anvendelse specifik Blandet boligområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 09-Mørke
Bebyggelsesprocent 35
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2.5
Max. bygningshøjde 11
Notat om bebyggelsen Max. Bebyggelsesprocent: 25% for åben-lav for den enkelte ejendom og 35% for tæt-lav for den enkelte ejendom.
Særlige bestemmelser Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag, dog må enkelte bebyggelser være 2 etager med udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. Max. højde: 8,5 m, dog må enkelte bebyggelser være op til 11 m
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk