Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 9.1.E2

Forslag

Plannummer 9.1.E2
Plannavn Erhvervsområde ved Fabriksvej til erhverv og evt. fjernvarmeværk.
Anvendelse generelt Erhvervsområde
Anvendelse specifik Erhvervsområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 09-Mørke
Bebyggelsesprocent 40
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager
Max. bygningshøjde 11
Notat om bebyggelsen
Særlige bestemmelser Området skal zoneres efter miljøklasse af hensyn til de omgivende arealer.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk