Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 9.1.O5

Forslag

Plannummer 9.1.O5
Plannavn Offentligt område til Mørke Kirke
Anvendelse generelt Område til offentlige formål
Anvendelse specifik Kirke og kirkegård
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 09-Mørke
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Notat om bebyggelsen Der må kun opføres enkelte mindre bygninger, som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse. Bebyggelsen skal placeres således at genevirkninger i forhold til omgivelserne undgås.
Særlige bestemmelser Området anvendes til kirker og kirkegårde samt tilhørende faciliteter, såsom forsamlingshus, præstegård og lignende.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk