Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 9.1.O6

Forslag

Plannummer 9.1.O6
Plannavn Offentligt område ved Mørke Kirke
Anvendelse generelt Område til offentlige formål
Anvendelse specifik Område til offentlige formål
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 09-Mørke
Bebyggelsesprocent 40
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 1
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen
Særlige bestemmelser Det er en forudsætning for lokalplanlægning og bebyggelse af området, at område 9.1.R3 (gl. nr.2.33.O2) realiseres som offentligt rekreativt ?grønt? område, samt at kirkeomgivelsesfredning ophæves.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk