Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 9.1.R2

Forslag

Plannummer 9.1.R2
Plannavn Rekreativt område til kolonihaver, Lunden
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Kolonihaver
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 09-Mørke
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager
Max. bygningshøjde 4
Notat om bebyggelsen Området må ikke bebygges, bortset fra enkelte mindre bygninger af betydning for områdets anvendelse som dyrkningslodder.
Særlige bestemmelser De dele af området, der ikke anvendes til dyrkningslodder skal anvendes til jordbrugsformål.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk