Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 9.1.R3

Forslag

Plannummer 9.1.R3
Plannavn Rekreativt område ved Mørke Kirke
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 09-Mørke
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Notat om bebyggelsen Området må ikke bebygges, undtaget mindre bygninger af betydning for områdets anvendelse f.eks. toiletbygning.
Særlige bestemmelser Bestemmelser om kirkens omgivelser skal overholdes. Fjernelse af eksisterende bebyggelse og realisering af en bypark er en forudsætning for boligbebyggelse i 9.1.B6 (gl. nr. 2.33.B11).
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk