Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for lokalplanlægning

Rammer for lokalplanlægning

> Distrikt 1, Ebeltoft
> Distrikt 2, Hornslet, Rodskov
> Distrikt 3, Rønde, Ugelbølle
> Distrikt 4, Knebel, Vrinners, Tved
> Distrikt 5, Ryomgård, Pindstrup
> Distrikt 6, Kolind
> Distrikt 7, Lime (Ådalen)
> Distrikt 8, Tirstrup, Balle
> Distrikt 9, Mørke
> Distrikt 10, Thorsager
> Distrikt 11, Feldballe
> Distrikt 12, Nimtofte
> Forklaring til rammekategorier
> Miljøklasser

Forslag til Kommuneplan 2013

Rammer for lokalplanlægningen er, som titlen antyder, rammerne for, hvad der kan fastlægges i de fremtidige lokalplaner. Heri gives de specifikke muligheder og begrænsninger for de enkelte områder, primært i byerne.

Rammerne angiver gerne en maksimal byningshøjde eller etageantal og en maksimal bebyggelsesprocent for området. Der kan f.eks. også fastsættes bestemmelser for detailhandelen og for erhvervets miljøklasser.

Der kan også være andre generelle rammer, som gælder for området. Disse findes under de aktuelle afsnit i kommuneplanen som f.eks. afsnittet om Klima og Byggeri. 

En ny lokalplan må ikke stride imod bestemmelserne i en eksisterende kommuneplanramme, dog kan eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter godt stride imod kommuneplanrammen. Den nye ramme vil da først blive håndhævet ved udarbejdelse af en ny lokalplan. Ved mindre bygge- eller anlægsarbejde kan Byrådet fravige kommuneplanrammen.

En kommuneplanramme kan også justeres igennem et Kommuneplantillæg. Dette vil oftest ske samtidigt med udarbejdelse af en lokalplan for samme område.

Rammerne er ligeledes et administrationsgrundlag for bygge-, udstyknings- og zonesager, hvor der ikke findes en eksisterende lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration.

Under afsnittet Status og offentlighed findes de kommuneplanrammer, der er nye i kommuneplan 2013 samt en oversigt over, hvilke der er annulleret. Derudover vil man kunne finde mindre konsekvensrettelser i andre rammer sammenlignet med kommuneplan 2009.

Rammer og nye rammer ses på kortet til højre, zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises. For at se et stort kort, anvend link til digitale kort i boksen til højre under interne links.


 
 

Oversigt over revidering af kommuneplanen 

Kom med bemærkninger her

Retningslinier og generelle rammer

Krav til rammer for lokalplanlægning

Miljøvurdering (nye rammer vurderes her)

Digitale kort -kommuneplan

 

Statens plansystem.dk

Planloven - kommuneplanlægning

Syddjurs Kommunes side om kommuneplanlægning

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk