Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Redegørelse Boligbyggeprogram og Restrummelighed

Redegørelse

> Kommuneplanen og andre planer
> Beskyttede områder efter anden lovgivning
> Boligbyggeprogram og Restrummelighed
> Eksisterende VVM-redegørelser
> Kystnærhedszonen - redegørelse
> Detailhandel - redegørelse

Boligbyggeprogram og Restrummelighed


Forslag til Kommuneplaan 2013

Boligbyggeprogrammet opstiller hvor mange nye boliger kommunen har behov for i de næste 12 år. Kommuneplan skal nemlig dække 12 år frem, selvom byrådet hvert fjerde år vurderer om den skal revideres. 

Boligbyggeprogrammet benyttes til at beregne befolkningsprognosen ud og kommunen har derfor et encitament for ikke at udlægge for mange områder i kommuneplanen, da det vil give en urealistisk befolkningsprognose.

Restrummeligheden består af de boligrammer, der ikke er bebygget samt nye områder udlagt til boliger.  

Der må som udgangspunkt ikke være en større restrummelighed i kommuneplanen end det boligbyggeprogrammet har regnet sig frem til at der er af behov.

Konkrete beregninger

Nedenstående skema viser byernes boligbyggebehov, eksisterende restrummelighed og nye udlæg i 2013 for boliger. Dette vises i antal boliger. (Hvis der ikke er en lokalplan for området, regnes med ca. 10 boligere pr. ha. Der hvor der er lokalplaner benyttes disse til at beregne antallet af boligere.)

Her ses det at den eksisterende restrummelighed er på ca. 2.388 boligere, mens boligbyggeprogrammet har beregnet behovet til ca. 2.327 nye boliger. Så indenfor den nværende kommuneplan er der restarealer nok. Byrådet har dog et behov for at omjustere noget og tilføje muligheden for boligere andre steder. Idet at Syddjurs Kommune består af mange små byer er der et behov for hver en by at have mulighed for at udvikle sig. Derfor vil der generelt være en lidt større restrummelighed. Dette til trods for at byrådet har holdt lidt igen i de større byer, hvor områder er det større, f.eks. Ebeltoft og Rønde. 

Generelt ses det igennem skemaet at byrådet stort set kun har udlagt nye arealer ud, hvor der ses et rimeligt stort behov i forhold til byens størrelse. Det er f.eks. Ryomgård, Pindstrup og Feldballe. I Mørke vil byrådet til gengæld annullere et område, da der skal satses mere på byomdannelse og de ellers udlagte områder i byen.

Området ved Eskerod og Rodskov er et område som er unik. Derfor har kommunen over flere år arbejdet for at skabe muligheden for at byudvikle på dette område tæt på Aarhus. Hvis det lykkes at starte en ny by op her forventes udviklingen at blive eksplosivt og der vil være behov for store nye arealer, derfor er der et tal i parentes hele vejen igennem skemaet.

By
Boligbygge
Restr. ca.
Nye udlæg
Total restr. ca.
Forskel
Ebeltoft 455 405   405 50
Hornslet 455 486   485 -30  
Rodskov/Eskerod 106 84 (509)
84 30 (-509)  
Rønde 234 185   185 49  
Ugelbølle 221 145 75 220 1  
Knebel 65 95   95 -30  
Vrinners 39 50   50 -11  
Tved 26 31   31 -5  
Ryomgård 260 150 115 265 -5  
Pindstrup 26 15 15 30 -4  
Kolind 130 195   195 -65  
Lime (SKørring) 32 58   58 -26  
Tirstrup 21 37   37 -16  
Balle 18 40   40 -22  
Mørke 78 150 -50 100 -22  
Thorsager 63 160*2 25 185 -122  
Feldballe 64 36 25 61 3  
Nimtofte 26 67   67 -41  
Total
2327
2388
 205 (+509)
2593 (+509)
-266 (-509)
 

 

*Stort område er svært tilgængelig grundet jordforhold, derfor er der en stor restrummelighed. Området er ikke fjernet, da der stadig arbejdes på at finde løsninger.

Befolkningsprognosen findes i boksen med eksterne links til højre.


 
 

Bosætning og byudvikling

 

 Syddjurs befolkningsprognose 2013.pdf (1.5 MB)

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk