Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Redegørelse Kystnærhedszonen - redegørelse

Redegørelse

> Kommuneplanen og andre planer
> Beskyttede områder efter anden lovgivning
> Boligbyggeprogram og Restrummelighed
> Eksisterende VVM-redegørelser
> Kystnærhedszonen - redegørelse
> Detailhandel - redegørelse

Kystnærhedszonen - redegørelse


Forslag til Kommuneplan 2013

Den fremtidige udvikling i kystnærhedszonen og de tilgrænsende vandområder.

Ifølge planlovens § 11 stk. 7 skal der redegøres for den forventede fremtidige udvikling inden for kystnærhedszonen. 

Der kan ikke udlægges nye sommerhusområder indenfor kystnærhedszonen, og i denne kommuneplan udlægges der ikke nye ferie- og fritidsanlæg.

Siden 2009 har Syddjurs Kommune arbejdet med muligheden for at udvikle området langs med Kalø Vig fra Aarhus Kommune til Rønde. Udviklingen ved Eskerod og Rodskov vil følge Strukturplanen for Kalø Bugt-området. Se Ansøgningen til Naturstyrelsen og Strukturplanen i eksternt link til højre.


 
 

Sommerhusområder

Det blå bånd - Kalø Bugt området

Kystnærhedszonen

 

Naturstyrelsen

Naturstyrelsen - Kystnærhedszonen

Naturstyrelsen - Strandbeskyttelseslinien

Planlovens kapitel 2a - Planlægning i kystområderne

 Ansøgning Kalø bugt.pdf (33 MB)

 Strukturplan Kalø bugt.pdf (4.8 MB)

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk