Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Status og offentlighed Den samlede proces

Status og offentlighed

> Den samlede proces
> Oversigt over revidering i forhold til kommuneplan 2009

Den samlede proces


Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Syddjurs Kommuneplan 2013

Byrådet vedtog Forslag til Syddjurs Kommuneplan 2013 torsdag d. 27 juni 2013. Planen er offentliggjort tirsdag d. 9 juli og vil være i offentlig høring frem til 17. september.

Borgere og interessenter har mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser og kommentarer til Forslag til kommuneplanen 2013 i perioden fra d. 9. juli til d. 17. september

Der afholdes borgermøde "Syddjurs 2025 - debat og messe" lørdag d. 31. august fra kl. 10.00 til 15.00 i Kolind Skole, Glassalen.

De primære temaer, som der vil blive debateret i forhold til kommuneplanen er følgende:

  • Bosætning (udvikling og tiltrækning)
  • Klima og Energi (biogas, solanlæg, vindmøller, klimasikring osv.)
  • Infrastruktur (prioritering af vedlighold, stier, veje, parkering)
  • Natur og land (benyttelse og beskyttelse)

 

Derudover vil kommunens områder såsom grundsalg, nemid, borger.dk, natur og infrastruktur være til stede.

Der vil være let forplejning til alle og leg til børnene i form af KLAKX elementer.

Flere foreninger deltage ligeledes; Nationalpark Mols Bjerge, LAG, Destination Djursland, flere af distriktsrådene.

 

Endelig vedtagelse af Syddjurs Kommuneplan 2013

Det forventes at Syddjurs Kommuneplan 2013 vedtages endeligt af byrådet i december 2013.

Før Forslag til kommuneplanen

Kommmuneplanlægning opstartes ved en Planstrategi. Det er Byrådets planstrategi der bestemmer hvor meget kommuneplanen skal revideres samt hvilke emner der skal revideres. Se hvilke temaer som Byrådet besluttede skulle revideres i boksen til højre under interne links.

Hvis Byrådet finder ud af at der er andre temaer som skal revideres som ikke behandles igennem planstrategien så skal disse temaer ud i en ny offentlig høring. Dette var tilfældet med temaerne Klima og Enerig samt Infrastruktur. Der fandt derfor en offentlig høring sted i foråret 2013 ved et temahæfte og borgermøde.

Udover de nævnte temaer blev der afholdt borgermøder omkring Bosætning og byudvikling samt Særligt værdifulde landbrugsområder og Nye store husdyrbrug. Til disse temaer var der ligeledes udarbejdet hæfter som grundlag for debatten.

 


 

 

Kommuneplan - Forside

Planstrategi - Forside

Planstrategi - Temaer, der forventes revideret i den kommende kommuneplan

 

 

Syddjurs Kommunes side om kort og planer

Planlovens kapitel 4 om kommuneplanlægning

Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse

Naturstyrelsens side om Det danske plansystem

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013

Kommuneplanvejledning - 2008

Landsplanredegørelsen 2010

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk