Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Status og offentlighed Oversigt over revidering i forhold til kommuneplan 2009

Status og offentlighed

> Den samlede proces
> Oversigt over revidering i forhold til kommuneplan 2009

Oversigt over revidering i forhold til kommuneplan 2009


Forslag til Kommuneplan 2013

Syddjurs Kommuneplan 2013 er en delvis revidering af Syddjurs Kommuneplan 2009.

Nyt og revideret

I boksene til højre med de interne links ses en oversigt over hvilke temaer, byrådet har besluttet at revidere samt en oversigt over hvilke rammer, der er revideret eller som er nye. Der er ligeledes et link til miljøvurderingen af ændringerne.

Derudover er der nogle generelle rettelser som byrådet har valgt at lave.

I alle landsbyer, hvor der ikke er specielle forhold, bliver det nu muligt under særlige hensyn at bygge i 2 etager. Generelt vil man i områder uden lokalplaner se at det flere steder vil være muligt med 2 etager, istedet for 2 etager, hvoraf dene ene etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag.

I et forsøg på at styrke detailhandlen i Rønde og Hornslet, er der tilføjet en ekstra bestemmelse om at lukkede butiksfacader ud mod (Hovedgaden, Tingvej, Toftevej) skal undgås.

Annullering af rammer

Derudover har byrådet valgt at annullere en række rammer som ikke har været benyttet over en længere årrække eller som ikke længere er aktuelle.

Disse rammer er følgende: (og ses i boksen til højre under interne links, rammer der er revideret).

  • 1.12.R8 Rekreativt område til golfbane ved de 7 øer (ikke længere aktuel)
  • 5.12.R1 Rekreativt område til Put & Take (ikke længere aktuel)
  • 8.12.R4 Rekreativt område til flugtskydningsbane ved Balle (da denne ligger ved siden af den reelle skydebane)
  • 9.1.B11 Boligområde ved Kildevej og Thorsagervej (da rigelig restrummelighed i Mørke)

Byrådet har også valgt at indskrænke nogle sommerhusområder. Det skyldes at der er store udlæg til sommerhusområde som ligger oven på f.eks. §3 beskyttede naturområder som det aldrig vil blive aktuelt at bebygge.

Disse områder er følgende:

  • 1.13.S13 Sommerhusområde ved Handrup Strand
  • 1.13.S14 Sommerhusområde ved Lyngsbæk Strand
  • 4.13.S27 Sommerhusområde ved Ormbjerg

Kommuneplantillæg

Efter Syddjurs Kommuneplan 2013 er vedtaget kan kommuneplanen kun ændres ved hjælp af kommuneplantillæg.

Når det bliver aktuelt vil der være en henvisning fra denne side til kommuneplantillæg.

Kommuneplantillæg til Syddjurs Kommuneplan 2009 er indarbejdet i Syddjurs Kommuneplan 2013. En oversigt over disse områder fremgår af boksen til højre under interne links.


 

 

 Afsnit der er revideret siden Syddjurs Kommuneplan 2009.docx (35.2 KB)

 Rammer der er revideret siden Syddjurs Kommuneplan 2009.docx (27.9 KB)

 Miljøvurdering af forslag til kommuneplan 2013.pdf (3.8 MB)

 Kort over annulleret rammer.pdf (832.2 KB)

Kommuneplantillæg til Syddjurs Kommuneplan 2009 som indarbejdes i Kommuneplan 2013

 

 

Syddjurs Kommuneplan 2009

Syddjurs Kommunes side om kort og planer

Planlovens kapitel 4 om kommuneplanlægning

Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse

Naturstyrelsens side om Det danske plansystem

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013

Kommuneplanvejledning - 2008

Landsplanredegørelsen 2010

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk