Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Status og offentlighed

Status og offentlighed

> Den samlede proces
> Oversigt over revidering i forhold til kommuneplan 2009

Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Syddjurs Kommuneplan 2013 offentliggøres d. 9. juli 2013.  

Byrådets ønsker til hvordan kommunens kommende udvikling kan ske, tilkendegives med dette Forslag til kommuneplan 2013. Byrådet ønsker på baggrund af kommuneplanforslaget en dialog og debat med borgerne om forslaget, og den offentlige høringsperiode af planen løber i perioden fra den 9. juli til 17. september 2013. 

Hvis I har bemærkninger, indsigelser eller kommentarer til indholdet af kommuneplanen, især til de områder der er revideret, skal de være indsendt til Syddjurs Kommune så kommunen har dem senest Tirsdag d. 17. september 2013.

Kom med bemærkninger ved at udfylde formularen herunder.


Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 17. september 2013 23:59


Eller send din bemærkning til  

Mail adresse: syddjurs@syddjurs.dk, mærket kommuneplan 2013.

Post adresse: Syddjurs Kommune, Udvikling, Hovedgaden 77, 8410 Rønde

 

Ved spørgsmål kontakt Afdelingerne plan eller udvikling på tlf. 87 53 50 00

 


 

 

Kommuneplan - Forside

Planstrategi - Forside

Planstrategi - Temaer, der forventes revideret i den kommende kommuneplan

 

 

Syddjurs Kommunes side om kort og planer

Planlovens kapitel 4 om kommuneplanlægning

Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse

Naturstyrelsens side om Det danske plansystem

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013

Kommuneplanvejledning - 2008

Landsplanredegørelsen 2010

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk