Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Teknisk anlæg Affaldshåndtering

Teknisk anlæg

> Strækningsanlæg
> Antennemaster
> Digital infrastruktur
> Højderestriktioner i forbindelse med luftfarten
> Elforsyning
> Højspændingsledninger
> Varme- og naturgasforsyning
> Spildevandshåndtering
> Affaldshåndtering
> Biogasanlæg
> Solcelleanlæg
> Vindmøller
> Støjhensyn
> Miljøvurderinger (MV & VVM)

Affaldshåndtering

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Der er ikke udpeget nye arealer til deponerings- eller forbrændingsanlæg i Syddjurs Kommune.

Forslag til Kommuneplan 2013

RENO Djurs står for affaldsbehandlingen på Djursland og er ejet i fællesskab af Syddjurs og Norddjurs Kommune. De står for affaldsordninger for alle private husstande, sommerhuse og virksomheder på Djursland og driver 10 genbrugsstationer på Djursland og Anholt. Derudover har RENO Djurs ansvaret for indsamlingsordning for klinisk risikoaffald og driver behandlingsanlægget i Glatved (Norddjurs).

RENO Djurs er en offentlig forsyningsvirksomhed, og selskabet skal derfor hverken give overskud eller underskud, hvilket betyder, at RENO Djurs’ indtjening igennem gebyrer alene dækker de faktiske omkostninger.

I Syddjurs Kommune er der ingen offentlige deponerings- eller forbrændingsanlæg, dog ligger behandlingsanlægget i Glatved (Norddjurs) tæt på kommunegrænsen. I Pindstrup ligger et mindre privat forbrændingsanlæg i tilknytning til Novapan Træindustri A/S.

Genbrugsstationer og forbrændingsanlæg ses på kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises. 

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 


 

 
 

 

Reno Djurs I/S

 Affaldsplan 2009 - 2020.pdf (1.3 MB)

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk