Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Teknisk anlæg Digital infrastruktur

Teknisk anlæg

> Strækningsanlæg
> Antennemaster
> Digital infrastruktur
> Højderestriktioner i forbindelse med luftfarten
> Elforsyning
> Højspændingsledninger
> Varme- og naturgasforsyning
> Spildevandshåndtering
> Affaldshåndtering
> Biogasanlæg
> Solcelleanlæg
> Vindmøller
> Støjhensyn
> Miljøvurderinger (MV & VVM)

Digital infrastruktur


Forslag til Kommuneplan 2013

Grundet Syddjurs Kommunes lille befolkningstæthed, landskab og afstande er der flere udfordringer i forhold til den digitale infrastruktur. Det gælder både mobiltelefoni og adgangen til tidssvarende internet og bredbåndstjenester.

Dårlig digital infrastruktur giver udfordringer i forhold til den udvikling, vi generelt ser i Danmark. Den digitale kommunikation mellem borgerne og det offentlige samt services som telemedicin, digitale lægekonsultationer, hjemmearbejdspladser og fjernundervisning bliver mere udbredte og almindelig.

Regeringen har formuleret et overordnet mål om "Internet og mobilitet til alle" samt "hurtigt bredbånd til flere". Derfor er den kommet med en række initiativer. Du kan læse mere i rapporten Bedre bredbånd og mobildækning i boksen til højre under eksterne links.

Syddjurs Kommunes mulighed for at stille krav til leverandører af mobiltelefoni og internet med hensyn til dækning og hastighed er senest drøftet med kommunens indkøbsafdeling. Det overvejes, om denne mulighed skal udnyttes næste gang, disse ydelser kommer i udbud.

Mobiltelefoni

Kolindsund, Mols og Helgenæs oplever de største dækningsudfordringer i Syddjurs Kommune. En bredere dækning er lig med opsættelse af flere antenner. Syddjurs Kommune skal give byggetilladelse og evt. landzonetilladelse til opstilling af nye master til antennerne. En ny lovgivning har dog gjort det mere fleksibel, da mobilselskaberne nu har mulighed for at opsætte antenner på eksisterende master, bygninger, siloer eller lignende høje anlæg uden landzonetilladelse.

Syddjurs Kommune vil gerne være i en konstant dialog med aktørerne indenfor mobilselskaberne for på den måde at arbejde for en bredere dækning især i områder med store udfordringer. Under kommuneplanens afsnit om antennemaster ses en nærmere beskrivelse af kommunens administration af opstilling af nye master og antenner.

Internet og bredbåndstjenester

Der er stort set adgang til sDSL (kobber) i hele kommunen, dog ikke med samme hastighed. Generelt er der dog langt fra adgang til bredbåndforbindelser på over 10 Mbits/s down- og upstream i hele kommunen.

Egnsnettene på Djursland (Djurslands.net) tilbyder i flere lokalområder en luftbaseret adgang til internet, som i visse områder har en høj hastighed, men teknologien er sårbar. Kabel-tv net er stort kun udbredt i Hornslet mens NRGi''''s fibernet kun er udrullet i dele af kommunen, primært langs Grenaabanen, fra Rønde ned mod Grønfeldt og fra Kolind op mod Nimtofte. Herudover ejer Syddjurs Kommune en fiber, hvor overskudskapaciteten udlejes på markedsvilkår til bl.a. Egnsnettene, som derved sikres en hurtigere hastighed på deres internettjenester.

Syddjurs Kommune har en samarbejdsaftale med NRGi, som er den væsentligste aktør på Djursland i relation til udrulning af fibernet. I forbindelse med samarbejdet er mulighederne for udrulning af højhastigheds fiberbredbånd i større dele af Syddjurs Kommune blevet drøftet.

Syddjurs Kommune ejer en fiberring, der bl.a. forbinder kommunale institutioner i kommunen, og det er aftalt, at man vil undersøge muligheden og vilkårene for, at NRGi kan få adgang til den kommunale fiber med henblik på at udbrede bredbåndstjenesterne til bl.a. Mols og Ebeltoft-området, som p.t. er dårligst dækket af bredbånd.

En anden mulighed er etablering af hotspots forskellige steder i kommunen, hvor borgere og turister kan få adgang til bredbånd – enten gratis eller mod betaling. Et hotspot er en slags data-paraply, der spændes ud over et givent område, og det sparer bl.a. gravearbejde ind til den enkelte bruger.

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 

Antennemaster

 

 

 

By, bolig og landdistriktsministeriet

Regeringens "Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark"

 

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk