Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Teknisk anlæg Elforsyning

Teknisk anlæg

> Strækningsanlæg
> Antennemaster
> Digital infrastruktur
> Højderestriktioner i forbindelse med luftfarten
> Elforsyning
> Højspændingsledninger
> Varme- og naturgasforsyning
> Spildevandshåndtering
> Affaldshåndtering
> Biogasanlæg
> Solcelleanlæg
> Vindmøller
> Støjhensyn
> Miljøvurderinger (MV & VVM)

Elforsyning


Forslag til Kommuneplan 2013

Produktionsselskaberne producerer el, der transporteres via elnettet. Elnettet er koblet på transmissionsnettet eller distributionsnettet. Derudover kan elforbrugere få elektricitet direkte fra f.eks. et solcelleanlæg eller en husstandsmølle.

Transmissionsnettet

Transmissionsnettet er det overordnede kollektive elforsyningsnet, som transporterer elektricitet fra produktionssteder til distributionsnettet samt til og fra udlandet. Transmissionsnettet (400 kV) er ejet af det statslige selskab Energinet.dk, mens de regionale transmissionsnet (132/150 kV) ejes af regionale transmissionsvirksomheder, som f.eks. N1 der er ejet af bl.a. Midtjysk Net A/S. Ejerne har ansvaret for at udbygge og vedligeholde distributionsnettet og derved pligt til at forsyne nye udviklingsområder såsom boligområder.

Distibutionsnettet

Distributionsnettet forbinder forbrugerne med transmissionsnettet og er det lokale kollektive elforsyningsnet, som benyttes til at levere elektricitet til forbrugerne.

Transmissionsnettet og distributionsnettet består af højspændingsledninger og nedgravede kabler.

Produktionsselskaberne

Produktionsselskaberne består af netvirksomheder, som handler med el på ren kommerciel basis, og af forsyningspligtige virksomheder, som skal forsyne de forbrugere med elektricitet, der ikke bruger muligheden for valg af egen leverendør. I Syddjurs Kommune er der to forsyningspligtige virksomheder, NRGi Net A/S og ELRO Net A/S. NRGI Net A/S dækker det meste af kommunen, mens ELRO Net A/S kun dækker en lille del i den vestlige og nordlige del af kommunen (se kortet til højre).

Forsyningsoplande ses på kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 

 

 


 
 

 

EnergiNet.dk

Elronet.dk

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk