Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Teknisk anlæg Højderestriktioner i forbindelse med luftfarten

Teknisk anlæg

> Strækningsanlæg
> Antennemaster
> Digital infrastruktur
> Højderestriktioner i forbindelse med luftfarten
> Elforsyning
> Højspændingsledninger
> Varme- og naturgasforsyning
> Spildevandshåndtering
> Affaldshåndtering
> Biogasanlæg
> Solcelleanlæg
> Vindmøller
> Støjhensyn
> Miljøvurderinger (MV & VVM)

Højderestriktioner i forbindelse med luftfarten

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Antenner, vindmøller eller lign. høje konstruktioner, må som udgangspunkt ikke opstilles så disse gennembryder højderestriktionerne

Stk. 2. Antenner, vindmøller eller lign. høje konstruktioner, må som udgangspunkt ikke opstilles, hvis det betyder at konstruktionen skal lysafmærkes

Forslag til Kommuneplan 2013

I forbindelse med indflyvningen til Aarhus Lufthavn arbejdes der af hensyn til flysikkerheden med højderestriktioner. Kortet til højre og figuren nedenfor viser de respektive højderestriktioner.

Højderestriktionerne må som udgangspunkt ikke gennembrydes af bygninger, tekniske anlæg eller andet medmindre, Statens Luftfartsvæsen tillader andet. Hvis der bliver givet tilladelse til at opstille bygninger, antenner eller lignende med en højere højde end højderestriktionerne tillader, er der en forventning om, at Statens Luftfartsvæsen vil forlange lysafmærkning.

Statens Luftfartsvæsen kan ligeledes stille krav til lysafmærkning udenfor indflyvningsplanen.

Byrådet i Syddjurs ønsker som udgangspunkt ikke konstruktioner med lysafmærkning, det gælder både indenfor og udenfor indflyvningsplanen.


Højderestriktionerne ses på kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises. 

Forklaring til højderestriktionerne vist på kortet

 

Inden for det midterste firkantede område veksler højderestriktionen yderst begrænset, da det primært er indflyvningsfladen fra kote 25 DNN, hvor banen i princippet ligger, til en 2% stigning. Indenfor den inderste cirkel er højderestriktionen på kote 70 DNN. I fladen fra det inderste til det yderste cirkelslag, stiger højderestriktionen med en stigning på 5%. Der er 2 km imellem det inderste og det yderste cirkelslag. Derved ligger højdebegrænsningen på kote 170 DNN i det yderste cirkelslag. De to indflyvningsflader har i starten en stigning på 2,5%, mens den i de to flader ligger på henholdsvis kote 176,12 DNN vest og kote 173,45 DNN øst.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 


 
 

Støjhensyn

 

Aarhus Lufthavn

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk