Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Teknisk anlæg Spildevandshåndtering

Teknisk anlæg

> Strækningsanlæg
> Antennemaster
> Digital infrastruktur
> Højderestriktioner i forbindelse med luftfarten
> Elforsyning
> Højspændingsledninger
> Varme- og naturgasforsyning
> Spildevandshåndtering
> Affaldshåndtering
> Biogasanlæg
> Solcelleanlæg
> Vindmøller
> Støjhensyn
> Miljøvurderinger (MV & VVM)

Spildevandshåndtering

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Ved placering af renseanlæg og ved udlæg af arealer til boligformål samt ved ændring af arealanvendelse, skal der normalt sikres en sådan afstand mellem renseanlæg og beboelse, at der ikke opstår lugt-, støj- eller andre forureningsgener. Som udgangspunkt for vurderingen af afstanden mellem renseanlæg og forureningsfølsom bebyggelse mv. anvendes en afstand på 100 m

Forslag til Kommuneplan 2013

De kommunale spildevandsanlæg blev i 2009 overdraget til det kommunalt ejede aktieselskab med navnet Syddjurs Spildevand A/S.

I 2012 driver og ejer Syddjurs Spildevand A/S 12 spildevandsrenseanlæg, adskillige pumpestationer samt mange kilometer ledningsanlæg i kommunen. Derudover eksisterer der flere mindre private spildevandsrenseanlæg og spildevandslaug.

Strukturplanen fra Syddjurs Spildevand A/S og spildevandsplanen for Syddjurs Kommune beskriver en vision, der hedder ’fra 14 rensningsanlæg til 4 anlæg i Syddjurs Kommune’ indenfor de næste 20-30 år. Strukturplanen er et dynamisk redskab, og den foreløbige vision er, at Syddjurs Spildevand A/S i fremtiden kun har renseanlæg i Mørke, Rønde, Knebel og Boeslum og som en konsekvens af dette, udvides ledningsanlægget. En yderligere beskrivelse og begrundelse kan ses i Strukturplanen og spildevandsplanen for Syddjurs Kommune.

En ny spildevandsplan er under udarbejdelse.

De eksisterende og planlagte renseanlæg ses på kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 


 

 
 

Spildevand

 

 

Syddjurs Spildevand

Suddjurs Kommune - Vand

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk