Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Teknisk anlæg Strækningsanlæg

Teknisk anlæg

> Strækningsanlæg
> Antennemaster
> Digital infrastruktur
> Højderestriktioner i forbindelse med luftfarten
> Elforsyning
> Højspændingsledninger
> Varme- og naturgasforsyning
> Spildevandshåndtering
> Affaldshåndtering
> Biogasanlæg
> Solcelleanlæg
> Vindmøller
> Støjhensyn
> Miljøvurderinger (MV & VVM)

Strækningsanlæg

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Tekniske strækningsanlæg skal placeres således, at rådighedsindskrænkninger i omgivelserne og påvirkningerne i øvrigt af det omgivende miljø begrænses mest muligt

Forslag til Kommuneplan 2013

Betegnelsen strækningsanlæg dækker over højspændingsledninger, veje, jernbaner, naturgasledninger, spildevandsledninger, fjernvarmeledninger, olieforsyningsledninger osv. Retningslinien dækker over de strækningsanlæg, som har national samt regional betydning, og som derfor dækker over flere kommunegrænser.

Anlæggene løber over et begrænset område i Syddjurs Kommune, men påvirkningen dækker et større område både i form af den visuelle påvirkning og de tilhørende deklarationer (byggelinier, sikkerhedszoner og lignende), som betyder, at større arealer påvirkes.

Dertil kommer, at Forsvarets Bygningstjeneste skal høres, hvis et anlæg ønskes placeret inden for en radius af 5 km fra forsvarets øvelsespladser samt skyde- og øvelsesterræner.

Anlæg på 100 m og højere skal anmeldes til Statens Luftfartsvæsen. Inden anlægget må opstilles, skal der være udstedt en attest om, at den hindring anlægget udgør ikke skønnes at udgøre en fare for flyvesikkerheden.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 


 

 

 

 

 

Mastedatabasen

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk