Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Turisme Særligt støjende fritidsanlæg

Turisme

> Turistpolitiske overvejelser
> Hoteller, Feriebyer og lign.
> Campingpladser og lign.
> Særligt arealkrævende fritidsanlæg
> Særligt støjende fritidsanlæg
> Lystbådehavne
> Sommerhusområder

Særligt støjende fritidsanlæg

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Der kan ikke etableres nye skydebaner og større motorsportsbaner i Syddjurs Kommune.

Stk. 2. Særligt støjende fritidsanlæg, undtaget skydebaner og større motorsportsbaner, kan etableres med de fornødne miljøgodkendelser.

Stk. 3. Eksisterende anlæg skal overholde de til enhver tid gældende miljøgodkendelser.

Forslag til Kommuneplan 2013

Særligt støjende fritidsanlæg dækker over flere anlæg, blandt andet forlystelsesanlæg, motorbaner og skydebaner og skal have en miljøgodkendelse efter blandt andet kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven. Kortet til højre viser de eksisterende særligt støjende anlæg. Der er muligheder for etablering af nye forlystelsesanlæg, som kunne være støjende.

Forlystelsesanlæg

I Syddjurs Kommune er Djurs Sommerland det eneste forlystelsesanlæg, som er et særligt støjende fritidsanlæg, men der er i kommuneplanen rammelagt nye rekreative områder, med mulighed for etableringen af nye forlystelsesanlæg / ferie-fritidsanlæg, som kunne være særligt støjende.

Motorbaner

Motorsportsbanen ved lufthavnen kan eventuelt flyttes til et andet areal ved lufthavnen og der arbejdes pt. på forskellige muligheder.

Skydebaner

Denne bestemmelse vedrører både målskydebaner og flugtskydebaner (lerduer). De eksisterende skydebaner fremgår ligeledes af kortet til højre. Skydebanen ved Vildtforvaltningsskolen ved Kalø ligger lidt uhensigtsmæssigt. Derfor arbejdes der på at flytte denne længere væk fra det offentlige areal ved Kalø Slotsruin.

Skydebaner (lilla) og motorsportsbaner (mørkgrøn) ses på kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises. 

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 
 

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk