Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Turisme

Turisme

> Turistpolitiske overvejelser
> Hoteller, Feriebyer og lign.
> Campingpladser og lign.
> Særligt arealkrævende fritidsanlæg
> Særligt støjende fritidsanlæg
> Lystbådehavne
> Sommerhusområder

Byrådets målsætninger

  • Byrådet vil  samarbejde med Norddjurs Kommune, Destination Djursland samt turisterhvervet og det øvrige erhverv på Djursland om at udvikle turismen som erhverv på Djursland
  • Byrådet vil, at turistindustrien udvikles med udgangspunkt i de kendte og besøgte turistattraktioner, Nationalpark Mols Bjerge og kommunens mange sommerhuse

Forslag til Kommuneplan 2013

Turisme som erhverv har en stor betydning for det samlede Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets gæster og borgere. Turismens betydning for såvel Syddjurs Kommune som det samlede Djursland er ikke til at overse. Turismens aktiviteter på Djursland giver området en årlig (2008) omsætning på ca. 1,7 mia. kr. Det betyder desuden 1 mia. i værditilvækst og offentlige indtægter på 720 mio. kr. Det svarer til 8% af samlede skatteprovenu i de to kommuner på Djursland. Dette er langt over gennemsnittet for Region Midtjylland på 3%.

Turismen betyder også attraktive oplevelser og aktivitetsmuligheder for områdets borgere og er med til at understøtte opretholdelse af servicefaciliteter og en varierede detailhandel i byerne. Syddjurs Kommunes værdier og de lokale turistaktørers store arbejde med at gøre opmærksom på området bidrager således til Syddjurs Kommunes placering i mediebilledet som erhvervs-, bosætnings- og investeringsområde.

Syddjurs Kommune, Destination Djursland og Norddjurs Kommune har i samarbejde igangsat en række indsatser for årene frem imod 2016, der tilsammen skal give et markant løft i turismen på hele Djursland. Indsatsen igangsættes med udgangspunkt i den fælles turismestrategi ”Vækst gennem oplevelser” og følger af Region Midtjyllands store satsning på turisme, hvor Djursland er udnævnt som fyrtårn for kystturismen i Østjylland.

Indsatsen igangsættes med udgangspunkt i den fælles turismestrategi Vækst gennem oplevelser. Indsatserne omfatter initiativer indenfor de tre hovedområder: 

  • Afsætning og synliggørelse af Djurslands ferieoplevelser
  • Udvikling af ferieområdet Djursland
  • Gæsteservice, samarbejde og organisering Djursland

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 
 

Kom med bemærkninger her

Støjhensyn

Miljøvurderinger

Erhverv

Byggeri i det åbne land

Rammer for lokalplanlægning

Digitale kort - kommuneplan

 

 Turismestrategi vækst gennem oplevelser (419.4 KB)

Masterplan for helårsturisme

Visitdjursland.com

Regionsselskabet for turismeudvikling i Midtjylland

Syddjurs Kommunes hjemmeside om Turisme

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk