Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Lokal Agenda 21 Biologisk mangfoldighed Bekæmpelse af ukrudt og invasive arter

Biologisk mangfoldighed

> Kommunal opfølgning på de statslige natur og vandplaner
> Konkrete handlinger for naturen
> PEFC certificering af skove
> Bekæmpelse af ukrudt og invasive arter
> Naturture og -formidling

Bekæmpelse af ukrudt og invasive arter


Ukrudt eller landskabsukrudt er invasive arter. Fælles for invasive arter er, at de oftest er importeret fra andre lande og nu breder sig ukontrollabelt i Danmark, primært fordi de ingen naturlige fjender har her.

I Syddjurs Kommune arbejder man aktivt med bekæmpelse af følgende arter:

  • Kæmpe-bjørneklo
  • Gyvel
  • Kæmpepileurt
  • Hyben - Rynket rose
  • Signalkrebs

Du kan læse mere om de enkelte arter på Syddjurs Kommunes hjemmeside se link i ekstern box til højre.


 

 

Forside - Lokal Agenda 21

Hvad er lokal Agenda 21

Konkrete handlinger for naturen

 

Syddjurs Kommunes side om ukrudt og invasive arter

Syddjurs Kommunes arbejde med naturen

Naturstyrelsens side om naturbeskyttelse

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk