Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Lokal Agenda 21 Biologisk mangfoldighed Konkrete handlinger for naturen

Biologisk mangfoldighed

> Kommunal opfølgning på de statslige natur og vandplaner
> Konkrete handlinger for naturen
> PEFC certificering af skove
> Bekæmpelse af ukrudt og invasive arter
> Naturture og -formidling

Konkrete handlinger for naturen


Syddjurs Kommune er forpligtet til at udføre pleje af fredninger og fortidsminder. Dertil er der flere private naturarealer i Syddjurs Kommune, hvor kommunen støtter de private i opretholdelse af naturen og biodiversiteten.

Syddjurs Kommune er også blandt de kommuner, der har skrevet under på countdown 2010-erklæringen som har til mål, at

  • fremme og støtte fuld implementering af alle eksisterende internationale forpligtelser og nødvendige tiltag for at bevare biodiversiteten
  • dokumentere, hvilke fremskridt de enkelte lande har gjort i opfyldelsen af 2010-målet for biodiversitet
  • opnå maksimal opmærksomhed i befolkningen omkring udfordringen med at sikre biodiversiteten inden 2010

Projekter, Syddjurs Kommune i den forbindelse har arbejdet med og stadig arbejder med, er

  • Naturgenopretning af lokaliteten ”Enebærstykket
  • PEFC-miljøcertificering af kommunens skove
  • Overvågning af sjældne eller fåtallige insekter
  • Sikring af løgfrø og strandtudse
  • Naturgenopretning af lokaliteten ”Jernhatten”

Andre projekter, der kan nævnes, er Høstletlav i Tved Kær, græsningsprojekter og naturplejeudvalg ved Øer Maritime Ferieby. Følg desuden kommunens arbejde med naturen ved link i ekstern box til højre.

I forhold til § 3 områder, Bilag IV arter og rødlistearter har kommunen særlige forpligtelser. Syddjurs Kommune er i gang med en løbende registrering af arterne og skal inden byggemodning vurdere, om de enkelte arter indenfor for de berørte områder kan være tilstede. I øjeblikket prioriteres en registrering af markfirben og sikring af arealer til løvfrøen og strandtudsen.


 

 

Forside - Lokal Agenda 21

Hvad er lokal Agenda 21

Kommunal opfølgning på de statslige natur- og vandplaner

PEFC certificering af skove

Bekæmpelse af ukrudt og invasive arter

 

Syddjurs Kommunes arbejde med naturen

Naturstyrelsens side om naturbeskyttelse

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk