Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Lokal Agenda 21 Biologisk mangfoldighed PEFC certificering af skove

Biologisk mangfoldighed

> Kommunal opfølgning på de statslige natur og vandplaner
> Konkrete handlinger for naturen
> PEFC certificering af skove
> Bekæmpelse af ukrudt og invasive arter
> Naturture og -formidling

PEFC certificering af skove


Syddjurs Kommune ejer samlet set 328 ha skov, hvor størstedelen ligger omkring Ebeltoft by. Alle kommunens 10 skove er PEFC-certificeret.

Det betyder, at Syddjurs Kommune lever op til særlige standarder for en bæredygtig skovdrift. Kravene til skovdriften er bl.a.:

  • Fremme af naturnær skovdrift
  • Øget anvendelse af hjemmehørende arter
  • Beskyttelse af områder med særlig høj naturværdi
  • Sikring af gamle træer og dødt ved i skoven
  • Øget brug af naturlig foryngelse
  • Genopretning af vådområder
  • Hensyn til fortidsminder
  • Inddragelse af lokalsamfundet i driften af skoven og den rekreative benyttelse, dvs. friluftslivet og naturformidling.

Yderligere oplysninger kan findes på den officielle danske PEFC-certificering hjemmeside og kommunens hjemmeside ved link i ekstern box til højre.


 

 

Forside - Lokal Agenda 21

Hvad er lokal Agenda 21

Naturture og -formidling

Konkrete handlinger for naturen

Kommunal opfølgning på de statslige natur og vandplaner

 

PEFC-certificeringen Danmark

Syddjurs Kommunes arbejde med naturen

Syddjurs Kommunes side om PEFC-certificering

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk