Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Lokal Agenda 21 God byudvikling Krav til energibyggeri

God byudvikling

> Tilgængelighed
> Kollektiv trafik
> Stier og adgang
> Krav til energibyggeri
> Varmeplanlægning
> Klimatilpasning for bygninger og infrastruktur
> Sund og bæredygtig byudvikling
> Sundhedsfremme

Krav til energibyggeri

  • Syddjurs Kommune vil være blandt de kommuner, der har den laveste CO2-udledning pr. borger. (Vision – Syddjurs Klimaplan 2011)
  • Syddjurs Kommune vil skabe rammer for øget anvendelse af vedvarende energi i kommunen. (Vision – Syddjurs Klimaplan 2011)
  • Byggeri og anlæg – Alle nye boligbebyggelser skal leve op til BR 2015 lavenergikravet. (”Syddjurs Kommuneplan 2009 og Målsætning – Klimaplan 2011)


35 % af kommunens energiforbrug går til opvarmning af boliger. Syddjurs Kommuneplan 2009 stiller derfor energikrav til nyt boligbyggeri, selvom disse ikke er offentligt ejede. Alle nye lokalplaner med nye boliger stiller således krav om, at nye boligopførelser skal overholde kravene for lavenergiklasse 1 (BR 2015 byggekrav) eller bedre.

Se bygningsreglementets krav ved link i ekstern box til højre.

I forbindelse med revisionen af kommuneplanen og udarbejdelsen af Syddjurs Kommunes nye klimaplan vil det blive undersøgt om der skal være differentieret krav til nybyggeriets energiklasse, alt efter adgangen til fjernvarme eller andre kollektive varmeforsyninger. Dette vil kunne ses allerede i Varmeplanen for Syddjurs, som bliver igangsat i forbindelse med Syddjurs Klimaplan.


 

 

 

Forside - Lokal Agenda 21

Hvad er lokal Agenda 21

Strategisk samarbejde med virksomheder og organisationer

Varmeplanlægning

Energi- og klimaregnskab

Planstrategi - Klimaplan

 

Bygningsreglements krav

Syddjurs Kommunes side om klimaplanen

Syddjurs Kommuneplan 2009

Yderligere klimalinks

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk