Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Lokal Agenda 21 God byudvikling Sund og bæredygtig byudvikling

God byudvikling

> Tilgængelighed
> Kollektiv trafik
> Stier og adgang
> Krav til energibyggeri
> Varmeplanlægning
> Klimatilpasning for bygninger og infrastruktur
> Sund og bæredygtig byudvikling
> Sundhedsfremme

Sund og bæredygtig byudvikling

 • Byrådet vil arbejde for, at der skabes attraktive bymiljøer og bosætningsmuligheder. (Syddjurs Kommuneplan 2009)
 • Byrådet vil sikre, at der overordnet skabes sunde boligmiljøer med varieret boligudbud med en blanding af boligtyper og ejerformer, der giver bomulighed for forskellige aldersgrupper, familietyper og økonomi. Der skal sikres boliger til alle, også til de svageste borgere. (Syddjurs Kommuneplan 2009)
 • Byrådet vil sikre, at der i tilknytning til boligområderne findes gode opholdsarealer og let adgang til udendørs motion i form af adgang til grønne områder og stier. (Syddjurs Kommuneplan 2009)
 • Byrådet vil sikre, at byudvikling sker på et bæredygtigt grundlag gennem hensyn til natur, landskab, grundvand og kulturmiljøer, og at grønne kiler bevares inde i byerne. (Syddjurs Kommuneplan 2009)
 • Byrådet vil fortsat søge at anvende de statslige midler til byfornyelse til forbedringer af boligstandarden, friarealer, trafikale forhold samt øvrige boligsociale forhold. (Syddjurs Kommuneplan 2009)


Syddjurs Kommune lever af bosætning, og derfor er det væsentlig for Syddjurs Kommune, at den kan tilbyde forskellige typer af attraktive bosætningsområder, som kan fastholde eksisterende borgere og tiltrække nye. Syddjurs Kommune har i denne forbindelse nogle helt unikke muligheder i forhold til natur og landskab, og derfor er det væsentligt, at naturen og landskabet beskyttes samtidig med, at borgerne har adgang til denne.

Syddjurs Kommuneplan 2009 fastlægger en række retningslinier for den fremtidige byudvikling, hvortil flere er under udarbejdelse. Blandt de eksisterende retningslinier kan fremhæves:

 • Mulighed for udvikling i alle større byer
 • Byudvikling sker i henhold til indefra-og-ud princippet
 • Klar grænse mellem by og land
 • Sikring af attraktive byer og landsbyer
 • Respekt for det åbne lands interesser
 • Sikring og beskyttelse af grønne områder og kiler
 • Plads til bevægelse
 • Sikring mod fremtidige klimaudfordringer.

Syddjurs Kommune arbejder også konstant på at udnytte de statslige midler, der stilles til rådighed i forhold til byfornyelse, byforskønnelse og nedrivning af kondenable bygninger. På Syddjurs Kommunes hjemmeside kan der læses yderligere om indsatser for byfornyelse og byforskønnelse ved ekstern box til højre.


 

 

 

Forside - Lokal Agenda 21

Hvad er lokal Agenda 21

Sundhedsfremme

Tilgængelighed

Kollektiv trafik

Stier og adgang

Klimatilpasning af bygninger og infrastruktur

 

Syddjurs Kommunes side om byfornyelse - byforskønnelse 

Sti- og kystkort over Djursland

Spor i landskabet

Syddjurs Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2008

Handlingsplan 2009 - 2012 til trafiksikkerhedsplan 2008

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk