Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Lokal Agenda 21 God byudvikling Tilgængelighed

God byudvikling

> Tilgængelighed
> Kollektiv trafik
> Stier og adgang
> Krav til energibyggeri
> Varmeplanlægning
> Klimatilpasning for bygninger og infrastruktur
> Sund og bæredygtig byudvikling
> Sundhedsfremme

Tilgængelighed

  • Byrådet ønsker, at borgerne i Syddjurs Kommune fortsat skal sikres en god mobilitet. Dette skal ske ved at udbygge kommunens infrastruktur i et fortsat samarbejde med Norddjurs Kommune. (Syddjurs Kommuneplan 2009)
  • Vision: Ingen skal dræbes eller komme alvorligt til skade i trafikken. (Trafiksikkerhedsplan 2008-2012)
  • Kommunens målsætning: At antallet af børn, der cykler og går til skole, øges fra 54 % til 74 % frem til 2012. (Trafiksikkerhedsplanen 2009)
  • Kommunens målsætning: At trygheden forbedres generelt både gennem adfærdsændringer og konkrete ombygninger. (Trafiksikkerhedsplan 2008-2012)
  • Målsætning: Sikre en god infrastruktur så borgerne er i stand til effektivt og med mindst mulig risiko for ulykker at bevæge sig omkring i lokalsamfundet mellem bopæl, skole, job og fritidsinteresser. (Sundhedspolitik for Syddjurs Kommune)


Mobilitet er væsentlig i det moderne samfund. Det er infrastrukturen, der sikrer arbejdskraftens mobilitet og erhvervets konkurrenceevne. Og infrastrukturen har afgørende betydning for, hvor bosætningen og den primære erhvervsudvikling finder sted. Det gælder både den private infrastruktur med motorveje, motortrafikveje, landeveje og lokale veje, den kollektive infrastruktur, såsom tog, bus, færge og fly samt cykelstier, vandrestier, rekreative stier i skov og natur eller praktiske stier i byerne.

Men samtidig med at befolkningens mobilitet er grundlaget for udvikling, er den en af de helt store forureningssyndere især i forhold til CO2-udledning og partikelforurening. Infrastrukturens udformning skal derfor påvirke borgernes valg af transportform og derved på mængden af forurening.

I forhold til mobiliteten er Syddjurs Kommune overordnet godt placeret og dermed i stand til at minimere mange transportsafstande. Syddjurs er nabo til metropolen Aarhus, der er kort afstand til motorvej E45, i 2015 kobles kommunen på den kommende letbane, og der er forbindelse til Sjælland med Mols-Linien (Ebeltoft – Sjællands Odde). Vi har desuden egen lufthavn (Aarhus Lufthavn).

På det mere lokale niveau er infrastrukturen også væsentlig for tilgængeligheden til offentlige institutioner, såsom skole og dagtilbud og for adgangen til detailhandel, offentlige grønne områder, bynær skov, de kollektive transportmuligheder, fritidsinteresser osv. Her er det især væsentligt at arbejde for at udarbejde et sti- og vejsystem, som gør det muligt for borgere i alle aldre at tage cyklen eller gå for at transportere sig fra et sted til et andet.

Den kollektive trafik prioriteres især imellem de større byer og for skolebørnene. Læs mere her om Syddjurs Kommunes arbejde med og prioritering af kollektiv trafik i afsnit om kollektiv trafik.

Læs mere her om Syddjurs Kommunens arbejde med og prioritering af stier i afsnit om stier og adgang.

Masterplanen for infrastruktur på Djursland 2011-2020

Masterplanen for infrastruktur på Djursland 2011-2020 er udgivet af Djurslands Udviklingsråd og er et udtryk for Syddjurs og Norddjurs Kommunes fælles infrastrukturelle ønsker og visioner. Se masterplanen i ekstern box til højre.


 

 

 

Forside - Lokal Agenda 21

Hvad er lokal Agenda 21

Kollektiv trafik

Stier og adgang

Planstrategi - Tilgængelighed

 

Syddjurs Kommunes side om Veje og Trafik

Masterplanen for infrastruktur på Djursland

Syddjurs Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2008

Handlingsplan 2009 - 2012 til trafiksikkerhedsplan 2008

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk