Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Lokal Agenda 21 God byudvikling Varmeplanlægning

God byudvikling

> Tilgængelighed
> Kollektiv trafik
> Stier og adgang
> Krav til energibyggeri
> Varmeplanlægning
> Klimatilpasning for bygninger og infrastruktur
> Sund og bæredygtig byudvikling
> Sundhedsfremme

Varmeplanlægning

  • Syddjurs Kommune vil skabe rammer for øget anvendelse af vedvarende energi i kommunen. (Vision – Syddjurs Klimaplan 2011)
  • Byrådet vil gennem varmeplanlægning sikre rammen for miljøeffektiv udnyttelse af energien til opvarmningsformål til gavn for den enkelte husstand, erhvervslivet og samfundet. (Målsætning - Syddjurs Klimaplan 2011)
  • Byrådet ønsker, at alle fjernvarmeværker skal være baseret på biomasse og vedvarende energikilder. (Målsætning - Syddjurs Klimaplan 2011)
  • Byrådet ønsker, at de eksisterende fjernvarmeforsyningsområder skal udbygges yderligere, og at husstande indenfor forsyningsområder med individuelle, CO2-belastende varmeforløsninger bliver tilsluttet fjernvarme. (Målsætning - Syddjurs Klimaplan 2011)
  • Byrådet vil arbejde for, at der bliver etableret nye fjernvarmelæsninger i mindre lokalområder såfremt det er teknisk, miljømæssig og samfundsøkonomisk muligt. (Målsætning - Syddjurs Klimaplan 2011)
  • Byrådet ønsker, at skabe mulighed for miljørigtig varmeforsyning af nye bygninger, der ikke kan få fjernvarme. (Målsætning - Syddjurs Klimaplan 2011)
  • Byrådet ønsker at medvirke til omlægning af olie- og elvarme i det åbne land til CO2 neutrale opvarmningsformer. (Målsætning - Syddjurs Klimaplan 2011)


35 % af Syddjurs Kommunens samlede energiforbrug bruges i dag på opvarmning af huse. Ændringer af varmeforsyningen er derfor et vigtigt redskab til at reducere energiforbruget og CO2-udledning.

Da Syddjurs Kommune ikke er forsynet med naturgas kan varmeforsyningen deles op i to forsyningsformer; fjernvarme og individuel varmeforsyning, se klimaplanen for uddybning.

Den overvejende del af varmebehovet dækkes af olie og el, det skyldes især de mange beboelser i det åbne land og landsbyerne, hvor det er individuel varmeforsyning, men også de tidligere og nuværende sommerhusområder har mange huse med individuel opvarmning.

I forbindelse med udarbejdelsen af en klimaplan er det besluttet, at der skal udarbejdes en ny samlet varme-/energiplan hvis formål er:

  • at opdatere de eksisterende forældede varmeplaner som blev udarbejdet i begyndelsen af 1980’erne
  • at få flere husstande givet adgang til den billige fjernvarme
  • at opnå en samfundsøkonomisk og miljømæssig gevinst i form af reduktion i CO2-udledningen, ved nedlæggelse af oliefyr og anden egenopvarmning til fordel for tilknytning til fjernvarmeværk.

Planlægningen begyndte medio 2010, og den færdige statusrapport kan findes ved linket i ekstern boks til højre. Her ses også Syddjurs Kommunes side om klimaplanen som løbende opdateres.


 

 

 

Forside - Lokal Agenda 21

Hvad er lokal Agenda 21?

Energi- og klimaregnskab

Planstrategi - Klimaplan

 

Syddjurs Kommunes side om varmeplanlægning

Syddjurs Kommunes side om Klimaplanen

Syddjurs Kommunes side om klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Syddjurs Kommunes klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Yderligere klimalinks

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk